Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ


Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Επιστημονικό Πρόγραμμα του 74ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας με εργασία καλούνται να υποβάλουν την περίληψη της εργασίας τους ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες που αναφέρονται κατωτέρω.

Οι περιλήψεις των εργασιών θα δημοσιευθούν με απευθείας αναπαραγωγή από το πρωτότυπο έντυπο, χωρίς άλλη διόρθωση.

Παρακαλούμε να ακολουθηθούν πιστά οι παρακάτω οδηγίες:

 • Η περίληψη (αυστηρά μέχρι 300 λέξεις) θα πρέπει να είναι με μαύρα γράμματα, σε μονό διάστιχο, με γραμματοσειρά Arial, μέγεθος 11.
 • Συμπληρώνετε:
  • Με κεφαλαία έντονα γράμματα (bold) τον τίτλο της περίληψης.
  • Με πεζά γράμματα το όνομα (τα) του/των συγγραφέα (ων) πρώτα το επίθετο και μετά το αρχικό του ονόματος και υπογραμμίστε το όνομα του συγγραφέα που παρουσιάζει την εργασία.
  • Με πεζά το ίδρυμα ή την κλινική ή το εργαστήριο που εργάζονται οι συγγραφείς. Συνεχίζετε δακτυλογραφώντας το κείμενο σε μονό διάστιχο με την ακόλουθη σειρά κειμένου:
   • Σκοπός,
   • Υλικό και μέθοδοι,
   • Αποτελέσματα και
   • Συμπεράσματα. Να μην συμπεριληφθεί βιβλιογραφία.
 • Δεν γίνεται δεκτή εργασία η οποία δεν πληροί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις.
 • Ο μέγιστος αριθμός συγγραφέων ανά εργασία είναι 6 (έξι) συγγραφείς. Η Οργανωτική - Επιστημονική Επιτροπή έχει δικαίωμα αποδοχής των υπεράριθμων συγγραφέων.
 • Αφού η εργασίας σας γίνει αποδεκτή από την Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου απαιτείται η εγγραφή τουλάχιστον 1 εκ των συγγραφέων για την παρουσίασή της στο συνέδριο
 • Για την υποβολή των εργασιών σας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής του συνεδρίου θα πρέπει να δηλώσετε τα στοιχεία σας καθώς και να δημιουργήσετε ένα username καθώς και ένα password που θα τα γνωρίζετε μόνο εσείς.
 • Επιλέξατε απαραίτητα μια από τις παρακάτω θεματικές ενότητες στην οποία ανήκει η εργασία:
  • Ορθοπαιδικής Ογκολογίας
  • Ορθοπαιδικό Τραύμα
  • Ορθοπαιδικής Έρευνας
  • Ορθοπαιδικών Λοιμώξεων
  • Ορθοπαιδικής Παίδων
  • Χειρουργικής Ποδοκνημικής και Άκρου Ποδός
  • Χειρουργικής Ώμου Αγκώνος
  • Αθλητικών Κακώσεων
  • Επανορθωτικής Χειρουργικής Ισχίου και Καταγμάτων Ισχίου
  • Επανορθωτικής Χειρουργικής Γόνατος και Καταγμάτων Γόνατος
  • Κακώσεων και Παραμορφώσεων Σπονδυλικής Στήλης
 • Δηλώστε τον τίτλο της Εργασίας σας καθώς και τα ονόματα των συγγραφέων
 • Επιλέξατε τον επιθυμητό τρόπο παρουσίασης της εργασίας σας (Ελεύθερη Ανακοίνωση ή Αναρτημένη Ανακοίνωση e-poster). Σε κάθε περίπτωση, η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της τελικής απόφασης του τρόπου παρουσίασης της εργασίας σας.
 • Σε περίπτωση που θα θελήσετε να αλλάξετε κάτι στην ήδη υποβληθείσα εργασία θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον username και το password που έχετε ήδη ορίσει.
 • Κατά την υποβολή της εργασίας σας θα σας σταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μαζί με το μήνυμα επιβεβαίωσης, ένας κωδικός που θα μπορούσατε να τον χρησιμοποιήσετε στην επικοινωνία σας με την γραμματεία του συνεδρίου.
 • Η αποδοχή ή μη της εργασίας σας, από την Επιστημονική Επιτροπή, θα γνωστοποιηθεί στον υπεύθυνο της εργασίας μέχρι την 12/09/2018. Εάν δεν λάβετε απάντηση μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία στα τηλ.: 210 3250260.
 • Για να συμπεριληφθεί και να παρουσιαστεί η επιστημονική εργασία (και εφόσον έχει εγκριθεί προς παρουσίαση από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου) στο Πρόγραμμα του Συνεδρίου απαιτείται η καταβολή του κόστους εγγραφής στο συνέδριο τουλάχιστον ενός εκ των ειδικευμένων ιατρών της συγγραφικής ομάδας.

  Κάθε ειδικευμένος ιατρός (μέλος συγγραφικής ομάδας) έχει δικαίωμα συμμετοχής με μέγιστο αριθμό τριών (3) εργασιών.

Ελεύθερες Ανακοινώσεις

Οι ελεύθερες ανακοινώσεις θα παρουσιαστούν σε ειδικές συνεδρίες. Η διάρκεια των προφορικών ανακοινώσεων θα είναι 6 λεπτά. Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της απόφασης για την τελική διάρκεια της κάθε παρουσίασης, ανάλογα με τις ανάγκες του επιστημονικού προγράμματος.

Αναρτημένες Ανακοινώσεις (e-Posters)

Η Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, στο πλαίσιο της επιθυμίας της για αξιοποίηση νέων τεχνολογιών εφαρμόζει για άλλη μια χρονιά το θεσμό των ηλεκτρονικών posters (e-posters) στο Πανελλήνιο Συνέδριό της.

Οι ηλεκτρονικά αναρτημένες ανακοινώσεις θα είναι διαθέσιμες, σε ευμεγέθεις οθόνες, καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.

Βραβεία

Η Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, θα απονείμει βραβεία στις επιστημονικές εργασίες που θα έχουν παρουσιασθεί στο Συνέδριο.
Πρόκειται να βραβευθούν:
1 Προφορική Ανακοίνωση και 1 Αναρτημένη Ανακοίνωση προερχόμενη από Πανεπιστημιακή Κλινική
1 Προφορική Ανακοίνωση και 1 Αναρτημένη Ανακοίνωση προερχόμενη από Κλινική ΕΣΥ ή Κλινική Στρατιωτικού Νοσοκομείου
1 Προφορική Ανακοίνωση και 1 Αναρτημένη Ανακοίνωση προερχόμενη από Ιδιωτικό Φορέα
1 Προφορική Ανακοίνωση και 1 Αναρτημένη Ανακοίνωση προερχόμενη από Ανεξάρτητο Φορέα υπό την προϋπόθεση ότι το πρώτο μέλος της συγγραφικής ομάδας είναι Ειδικευόμενος Ορθοπαιδικής