Επιτροπή Κρίσης και Βράβευσης Επιστημονικών Εργασιών

Πρόεδρος: Στέφανος Μ. Προβελέγγιος
Μέλη:Αριστείδης Β. Ζούμπος
Νικόλαος Γ. Μαρκέας
Αναστάσιος Ι. Μουρίκης
Σταμάτιος Α. Παπαδάκης