• Ορθοπαιδικής Ογκολογίας
  • Ορθοπαιδικό Τραύμα
  • Ορθοπαιδικής Έρευνας
  • Ορθοπαιδικών Λοιμώξεων
  • Ορθοπαιδικής Παίδων
  • Χειρουργικής Ποδοκνημικής και Άκρου Ποδός
  • Χειρουργικής Ώμου Αγκώνος
  • Αθλητικών Κακώσεων
  • Επανορθωτικής Χειρουργικής Ισχίου και Καταγμάτων Ισχίου
  • Επανορθωτικής Χειρουργικής Γόνατος και Καταγμάτων Γόνατος
  • Κακώσεων και Παραμορφώσεων Σπονδυλικής Στήλης